Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Ophrys |

Ophrys umbilicata subsp. umbilicataDesf.

Ophrys umbilicata subsp. umbilicata Desf. 1807, Ann. Mus. Hist. Nat. 10: 227

Συνώνυμα:

Ophrys oestrifera subsp. umbilicata (Desf.) Hayek [συν. της O. umbilicata s.l.]; Ophrys arachnites var. attica Boiss. & Orph.; Ophrys arachnites subsp. attica (Boiss. & Orph.) K.Richt.; Ophrys fuciflora proles attica (Boiss. & Orph.) Asch. & Graebn.; Ophrys carmeli H.Fleischm. & Bornm.; Ophrys dinsmorei Schltr.; Ophrys attica (Boiss. & Orph.) Soó; Ophrys cornuta subsp. orientalis Renz; Ophrys oestrifera subsp. orientalis (Renz) Soó; Ophrys orientalis (Renz) Soó; Ophrys scolopax subsp. attica (Boiss. & Orph.) E.Nelson; Ophrys scolopax subsp. orientalis (Renz) E.Nelson; Ophrys carmeli subsp. orientalis (Renz) Soó; Ophrys holoserica subsp. attica (Boiss. & Orph.) H.Sund.; Ophrys holoserica subsp. orientalis (Renz) H.Sund.; Ophrys carmeli subsp. attica (Boiss. & Orph.) Renz; Ophrys umbilicata subsp. attica (Boiss. & Orph.) J.J.Wood; Ophrys umbilicata subsp. carmeli (H.Fleischm. & Bornm.) J.J.Wood; Ophrys umbilicata subsp. khuzestanica Renz & Taubenheim; Ophrys khuzestanica (Renz & Taubenheim) P.Delforge; Ophrys attica subsp. carmeli (H.Fleischm. & Bornm.) Shifman; Ophrys astarte Devillers & Devillers-Tersch.


Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe Caucasus Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Επτά υποείδη αναγνωρίζονται στην O. umbilicata Desf. (WCSF, 11/6/2015). Στην Ελλάδα αναγνωρίζονται 2 (Pedersen & Faurholdt, 2007; Dimopoulos et al., 2013; WCSF, 11/6/2015), αλλά εδώ 3, με τη προσθήκη της O. umbilicata ssp. rhodia H.Baumann & Künkele (η οποία στις προαναφερθείσες πηγές θεωρείτε υποείδος της O. scolopax Cav. - δες Devey et al., 2008; Bradshaw et al., 2010).

Τα άνθη τους είναι παρόμοια με μέλη της O.scolopax Cav., με τη διαφορά πως το κεντρικό σέπαλο σκεπάζει τον στύλο (εξαίρεση η  O. umbilicata ssp. rhodia H.Baumann & Künkele).

Κλείδα για τα υποείδη (με συνδέσμους που οδηγούν στις καταχωρήσεις)

1. Κεντρικό σέπαλο όρθιο

           ssp. rhodia (σύνδεσμος)

* Κεντρικό σέπαλο σκεπάζει τον στύλο

           2

2. Χείλος <15 mm σε πλάτος (επίπεδο όχι στη φυσική του κατάσταση)

           ssp. umbilicata 

* Χείλος >15 mm σε πλάτος (επίπεδο όχι στη φυσική του κατάσταση)

           ssp. bucephala (σύνδεσμος)

<br/>

English

Seven subspecies are accepted in O. umbilicata Desf. (WCSF,11/6/2015), two of which in Greece  (Pedersen& Faurholdt, 2007; Dimopoulos et al., 2013; WCSF, 11/6/2015). However, here three subspecies are accepted, since O. umbilicata ssp. rhodia H.Baumann & Künkele (considered a subspecies of O. scolopax Cav. by the aforementioned authors) is considered a subspecies of O. umbilicata Desf. (see Devey et al., 2008; Bradshaw et al., 2010).

Flowers of O. umbilicata Desf. are similar to members of O. scolopax Cav.. They only differ in the position of the central sepal that covers thestyle (with the exception of O. umbilicata ssp. rhodia H.Baumann & Künkele).

Key to the subspecies (with links redirecting to the relevant entries)

1. Central sepal upward, not forming a hood over the style

          ssp. rhodia (link)

* Central sepal forming a hood over the style

          2

2. Lip <15 mm wide when pressed flat

          ssp. umbilicata

* Lip >15 mm wide when pressed flat

          ssp. bucephala (link)


Βιβλιογραφία/References

Bradshaw, E., P.J. Rudall, D.S. Devey, M.M. Thomas, B.J. Glover, & R.M. Bateman, 2010. Comparative labellum micromorphology of the sexually deceptive temperate orchid genus Ophrys: diverse epidermal cell types and multiple origins of structural colour. Botanical Journal of the Linnean Society, Vol.162(3): 504–540.

Devey D.S., R.M. Bateman, F.M. Fay. & J.A. Hawkins, 2008. Friends or relatives? Phylogenetics and species delimitation in the controversial European orchid genus Ophrys. Ann Bot. Vol.101: 385–402.

Dimopoulos, P., T. Raus, E. Bergmeier, T. Constantinidis, G. Iatrou, S. Kokkini, A. Strid & D. Tzanoudakis, 2013. Vascular plants of Greece. An annotated checklist: 1-372. Botanic gardens and botanical museum Berlin-Dahlem, Berlin and Hellenic Botanical Society, Athens. Berlin, Germany.


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue

εικονογράφηση που συνοδεύει την τυπική δημοσίευση - illustration accompanying protologue