Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Orchis |

Orchis anthropophora (L.) All.

Orchis anthropophora (L.) All. 1785, Fl. Pedem. 2: 148

Συνώνυμα:

* Ophrys anthropophora L. [βασιώνυμο]; Aceras anthropomorphum (Pers.) Sm.; Aceras anthropophorum (L.) R.Br.; Aceras anthropophorum f. angustatum (Rouy) Maire; Aceras anthropophorum f. apiculatum Höppner; Aceras anthropophorum f. latior (Rouy) Maire; Aceras anthropophorum f. purpurata Balayer; Aceras anthropophorum lusus flavescens W.Zimm. ex Asch. & Graebn.; Aceras anthropophorum var. angustatum Rouy in G.Rouy & J.Foucaud; Aceras anthropophorum var. latior Rouy in G.Rouy & J.Foucaud; Arachnites anthropophorus (L.) F.W.Schmidt; Himantoglossum anthropophorum (L.) Spreng.; Loroglossum anthropophorum (L.) Rich.; Loroglossum brachyglotte Rich.; Ophrys anthropomorpha Willd.; Satyrium anthropomorphum Pers. [ορθογραφική παραλλαγή]; Satyrium anthropophorum (L.) Pers.; Serapias anthropophora (L.) Jundz.


Παγκόσμια κατανομή:
Northern Europe Middle Europe Southwestern Europe Southeastern Europe Northern Africa Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Το παρόν είδος είναι το μόνο του γένους που δεν φέρει πλήκτρο και έχει νέκταρ, το οποίο βρίσκεται σε δύο μικρές κοιλότητες στη βάση του χείλους (Jacquemyn et al., 2011). Λόγο της ιδιαίτερης μορφολογίας του παλαιότερα θεωρούνταν μέλος του μονοτυπικού γένους Aceras R.Br. Αν και γενικά η κατανομή του είναι σποραδική στη χώρα, μπορεί τοπικά να σχηματίζει σημαντικούς πληθυσμούς. 


English

This is the only species of the genus that has no spur while being nectariferous. Nectar is produced in two small depressions at the base of the lip (Jacquemyn et al., 2011). Because it is morphologically distinct, it used to be the considered a member of the monotypic Aceras R.Br. Though relatively sporadic in Greece, it can be locally abundant. 


Βιβλιογραφία/References

Jacquemyn, H., R. Brys, & M.J. Hutchings, 2011. Biological Flora of the British Isles: Orchis anthropophora (L.) All. (Aceras anthropophorum (L.) W.T. Aiton). Journal of Ecology Vol.99: 1551–1565.


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue

λεκτότυπος - lectotype: fig.: 19 & 20: Baumann & al., 1989. Mitteilungsbl. Arbeitskr. Heim. Orchid. Baden-Württemberg 21 : 437, Abb. 1