Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Orchis |

Orchis provincialis Balb. ex Lam. & DC.

Orchis provincialis Balb. ex Lam. & DC. 1806, Syn. Pl. Fl. Gall.: 169

Συνώνυμα:

Androrchis provincialis (Balb. ex Lam. & DC.) D.Tyteca & E.Klein; Androrchis provincialis var. rubra (Chabert) W.Foelsche & Jakely [nom. inval. – χωρίς σελίδα βασιώνυμου]; Androrchis provincialis var. variegata (Chabert) W.Foelsche & Jakely [nom. inval. – χωρίς σελίδα βασιώνυμου]; Orchis cyrilli Ten.; Orchis leucostachya Griseb.; Orchis mascula Alsch. [nom. illeg.: μεταγενέστερο ομώνυμο]; Orchis morio var. provincialis (Balb. ex Lam. & DC.) Pollini; Orchis olbiensis Ardoino ex Moggr. [nom. illeg.: μεταγενέστερο ομώνυμο]; Orchis pallens Savi [nom. illeg.: μεταγενέστερο ομώνυμο]; Orchis pauciflora var. pseudopallens (Tod.) Nyman; Orchis provincialis var. leucostachya (Griseb.) Nyman; Orchis provincialis var. rubra Chabert; Orchis provincialis var. variegata Chabert; Orchis pseudopallens Tod.


Παγκόσμια κατανομή:
Middle Europe Southwestern Europe Southeastern Europe Caucasus Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Πιθανή σύγχυση μπορεί να υπάρξει με την O. pauciflora Ten. Το παρόν είδος όμως έχει στικτά φύλλα (vs. άστικτα) και σχετικά ομοιόχρωμο άνθος με πιο έντονο κίτρινο κατά μήκος του χείλους (vs. το χείλος ομοιόμορφα έντονα κίτρινο στην O. pauciflora Balb. ex Lam. & DC.). Τα δύο είδη έχουν επίσης διαφορές ως προς τα ενδιαιτήματά τους, με την O. provincialis Balb. ex Lam. & DC. να φύεται σε πιο υγρές και σκιερές θέσεις, μέσα σε δάση. 


English

This species can only be confused with O. pauciflora Ten., which has unspotted leaves (vs. spotted) and an almost uniformly coloured yellow lip (vs. a light yellow lip, the colour being more intense longitudinaly in O. provincialis Balb. ex Lam. & DC.). The two species occur in different habitats, with O. provincialis Balb. ex Lam. & DC. being found usually in forests and shaded positions, while O. pauciflora Ten. prefers open positions in bright light. 


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική περιγραφή - protologue

τύπος - typus