Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Orchis |

Orchis purpurea subsp. purpurea Huds.

Orchis purpurea subsp. purpurea Huds. 1762, Fl. Angl.: 334

Συνώνυμα:

Orchis × hybrida var. jacquinii (Godr.) Nyman; Orchis brachiata Gilib. [opus utique oppr.]; Orchis fusca Jacq.; Orchis fusca var. idiocrana C.Morren; Orchis fusca var. obcordata Wirtg.; Orchis fusca var. rotundata Wirtg.; Orchis fusca var. triangularis Wirtg.; Orchis fuscata Pall.; Orchis jacquinii Godr.; Orchis lokiana H.Baumann; Orchis maxima K.Koch; Orchis militaris Hornem. [sensu auct.]; Orchis militaris var. fusca (Jacq.) Tinant; Orchis militaris var. purpurea (Huds.) Huds. [συν. της Ο. purpurea s.l.]; Orchis moravica Jacq.; Orchis purpurea f. acutilobata Ruppert; Orchis purpurea f. angustiloba Leimbach; Orchis purpurea f. incisiloba Leimbach; Orchis purpurea f. monstrosa Leimbach; Orchis purpurea f. obtusiloba Leimbach; Orchis purpurea f. rotundiloba Leimbach; Orchis purpurea f. ruppertiana Soó; Orchis purpurea f. triangularis (Wirtg.) Soó; Orchis purpurea f. vulgaris Leimbach [συν. της Ο. purpurea s.l.]; Orchis purpurea subsp. lokiana (H.Baumann) H.Baumann & R.Lorenz; Orchis purpurea subsp. moravica (Jacq.) K.Richt.; Orchis purpurea var. amediastina E.G.Camus; Orchis purpurea var. eliasii Sennen & Pau; Orchis purpurea var. moravica (Jacq.) Rchb.f.; Orchis purpurea var. parallela E.G.Camus; Orchis purpurea var. spathulata E.G.Camus; Orchis purpurea var. tyraica Zapal.; Strateuma grandis Salisb.


Παγκόσμια κατανομή:
Northern Europe Middle Europe Southwestern Europe Southeastern Europe Eastern Europe Northern Africa Caucasus Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Δύο υποείδη αναγνωρίζονται στην O. purpurea Huds. (WCSF, 15/6/2015) - οι Ελληνικοί πληθυσμοί ανήκουν στο τυπικό υποείδος. Πρόκειται για θεαματικά φυτά, που φτάνουν εύκολα τα 50 cm (και περισσότερο) σε ύψος. 


English

Two subspecies are accepted in O. purpurea Huds. (WCSF, 15/6/2015) - Greek populations belong to the typical subspecies. They are impressive plants, easily reaching up to 50 cm in height. 


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue

εικονογράφηση που αναφέρεται στην τυπική δημοσίευση 1 - illustration cited in protologue 1: ''orchis magna latis foliis, galea fusca vel nigricante''

εικονογράφηση που αναφέρεται στην τυπική δημοσίευση 2 - illustration cited in protologue 2: fig. 2