Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Orchis |

Orchis quadripunctata Cirillo ex Ten.

Orchis quadripunctata Cirillo ex Ten. 1812, , Fl. Napol., Prodr.: liii

Συνώνυμα:

Anacamptis trichocera K.Koch; Androrchis quadripunctata (Cirillo ex Ten.) D.Tyteca & E.Klein; Gymnadenia humilis Lindl.; Orchis bipunctata Raf.; Orchis cupanii Tod.; Orchis hostii Tratt.; Orchis nicodemii Sieber ex Steud. [nom. inval.]; Orchis quadripunctata f. albiflora (Raulin) De Langhe & D'hose; Orchis quadripunctata lusus albiflora (Raulin) Soó; Orchis quadripunctata var. albiflora C.Alibertis & A.Alibertis; Orchis trichocera Brongn.


Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Το είδος αυτό σχηματίζει συχνά εντυπωσιακούς πληθυσμούς εκατοντάδων ατόμων στις περιοχές που φυτρώνει. Προσοχή χρειάζεται στους Κρητικούς πληθυσμούς, λόγω του υβριδίου Orchis × sezikiana B.Baumann & H.Baumann (= O. anatolica × O. quadripunctata - δες καταχώρηση).


English

This species can form massive populations in places. Identification should not be a problem, except for Crete where the hybrid Orchis × sezikiana B.Baumann & H.Baumann (= O. anatolica × O. quadripunctata) can cause a problem. Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue