Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Orchis |

Orchis simia subsp. simiaLam.

Orchis simia subsp. simia Lam. 1779, Fl. Franç. 3: 507

Συνώνυμα:

Orchis linearis Tourlet; Orchis militaris Sm. [sensu auct.]; Orchis militaris var. simia (Lam.) Gaudin [συν. της O. simian s.l.]; Orchis simia f. brevidens Rouy; Orchis simia f. rotundilobus Cortesi; Orchis simia var. cercopitheca Georgi; Orchis simia var. laxiflora Boiss.; Orchis smithii Sweet; Orchis zoophora Thuill.; Strateuma militaris Salisb.


Παγκόσμια κατανομή:
Northern Europe Middle Europe Southwestern Europe Southeastern Europe Eastern Europe Northern Africa Caucasus Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Δύο υποείδη αναγνωρίζονται στο είδος (WCSF, 15/6/2015) - οι πληθυσμοί στην Ελλάδα ανήκουν στο τυπικό υποείδος. 

Όπως και στην Anacamptis boryi (Rchb.f.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, η άνθιση ξεκινάει από το άκρο του ανθοφόρου, με συνεχίζει προς τη βάση του φυτού.  


English

Two subspecies are accepted for this species (WCSF, 15/6/2015) - Greek populations belong to the typical subspecies. 

As is the case with Anacamptis boryi (Rchb.f.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, the flowers start opening on the top of the inflorescence and continue opening downwards. 


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue

λεκτότυπος - lectotype: fig. 25: Baumann & al., 2002. J. Eur. Orch. 34(1): 191.