Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Orchis |

Orchis spitzelii subsp. spitzeliiSaut. ex W.D.J.Koch

Orchis spitzelii subsp. spitzelii Saut. ex W.D.J.Koch 1837, Syn. Fl. Germ. Helv.: 686

Συνώνυμα:

Androrchis spitzelii (Saut. ex W.D.J.Koch) D.Tyteca & E.Klein [συνώνυμο της Ο. spitzelii s.l.]; Androrchis spitzelii subsp. latiflora (B.Baumann & H.Baumann) W.Foelsche & Jakely; Androrchis spitzelii subsp. teschneriana (B.Baumann & H.Baumann) W.Foelsche & Jakely; Barlia spitzelii (Saut. ex W.D.J.Koch) Szlach. [συνώνυμο της Ο. spitzelii s.l.]; Orchis bungii Hautz.; Orchis maireana G.Keller; Orchis mrkvickana Velen.; Orchis orientalis (Rchb.f.) Klinge; Orchis patens f. orientalis (Rchb.f.) E.G.Camus; Orchis patens subsp. falcicalcarata Wildh.; Orchis patens subsp. orientalis (Rchb.f.) K.Richt.; Orchis patens subsp. spitzelii (Saut. ex W.D.J.Koch) Á.Löve & Kjellq. [συνώνυμο της Ο. spitzelii s.l.]; Orchis patens var. atlantica Batt.; Orchis patens var. fontanesii Rchb.f.; Orchis patens var. orientalis Rchb.f.; Orchis patens var. spitzelii (Saut. ex W.D.J.Koch) Fiori & Paol. [συνώνυμο της Ο. spitzelii s.l.]; Orchis patens var. viridifusca (Albov) Soó; Orchis spitzelii f. sendtneri Rchb.f.; Orchis spitzelii f. teschneriana (B.Baumann & H.Baumann) P.Delforge; Orchis spitzelii subsp. gotlandica (B.Pett.) Á.Löve & D.Löve; Orchis spitzelii subsp. latiflora B.Baumann & H.Baumann; Orchis spitzelii subsp. teschneriana B.Baumann & H.Baumann; Orchis spitzelii var. gotlandica B.Pett.; Orchis viridifusca Albov


Παγκόσμια κατανομή:
Northern Europe Southwestern Europe Southeastern Europe Northern Africa Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Αναγνωρίζονται τρία υποείδη στο είδος (WCSF, 15/6/2015) - τα δύο στην Ελλάδα, με τελείως διαφορετικές κατανομές - η O. spitzelii subsp. nitidifolia (W.P.Teschner) Soó (εμφανίζεται συχνά με το συνώνυμό της, 'Orchis prisca Hautz.') βρίσκεται μόνο στη Κρήτη, όπου το τυπικό υποείδος δεν υπάρχει. 

Εύκολα αναγνωρίσιμο (και σχετικά σπάνιο) είδος, αν και όπου φυτρώνει μπορεί να σχηματίζει μεγάλους πληθυσμούς. Συχνά όπου φυτρώνει με την O. mascula (L.) L. σχηματίζουν υβρίδια (= Orchis × petterssonii G.Keller ex Pett.).


English

Three subspecies are accepted in O. spitzelii Saut. ex W.D.J.Koch (WCSF, 15/6/2015) - two of them occur in Greece but their distributions do not overlap - O. spitzelii subsp. nitidifolia (W.P.Teschner) Soó (usually named 'Orchis prisca Hautz.') can be found only in Crete where the typical subspecies is not present.  

This is an easily identifiable (and relatively rare) species, though it can be locally abundant. If there are nearby populations of O. mascula (L.) L. hybrids can be common (= Orchis × petterssonii G.Keller ex Pett.).


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue

λεκτότυπος - lectotype: Hautzinger, L., 1978. Ann Naturhits. Mus. Wien 81: 31-73


Σημειώσεις:

http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/603187/1/Orchis/spitzelii/Sauter_Anton_Eleutherius_ex_Koch_Wilhelm_Daniel_Joseph/specimen.php http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/119512/1/Orchis/spitzelii/Sauter_Anton_Eleutherius_ex_Koch_Wilhelm_Daniel_Joseph/specimen.php http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/2103277/1/Orchis/spitzelii/Sauter_Anton_Eleutherius_ex_Koch_Wilhelm_Daniel_Joseph/specimen.php http://www.greekorchids.gr/or_spitzelii.htm