Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Platanthera |

Platanthera bifolia subsp. bifolia(L.) Rich.

Platanthera bifolia subsp. bifolia (L.) Rich. 1817, De Orchid. Eur.: 35

Συνώνυμα:

* Orchis bifolia L. [βασιώνυμο – συν. της P. bifolia s.l.]; Conopsidium platantherum Wallr.; Conopsidium stenantherum Wallr.; Gymnadenia bifolia (L.) G.Mey. [συν. της P. bifolia s.l.]; Gymnadenia bifolia var. tenuiflora G.Mey.; Habenaria bifolia (L.) R.Br. [συν. της P. bifolia s.l.]; Habenaria fornicata Bab.; Lysias bifolia (L.) Salisb. [συν. της P. bifolia s.l.]; Orchis alba Lam.; Orchis bifolia var. brachyglossa Wallr.; Orchis bifolia var. latissima Tinant; Orchis bifolia var. major Besser; Orchis bifolia var. trifolia Gaudin; Orchis bifolia var. trifoliata Tinant; Orchis bifolia var. virens Tinant; Orchis ochroleuca Ten.; Orchis paucifolia Gaterau; Orchis platanthera (Wallr.) E.H.L.Krause; Orchis stenanthera (Wallr.) E.H.L.Krause; Platanthera bifolia f. angustifolia Potonié; Platanthera bifolia f. apetiolata Verm.; Platanthera bifolia f. brachyglossa (Wallr.) Soó; Platanthera bifolia f. bracteata Cortesi; Platanthera bifolia f. brevicalcarata Verm.; Platanthera bifolia f. densiflora (Drejer) Soó; Platanthera bifolia f. densispicata Verm.; Platanthera bifolia f. grandiflora Hartm. ex Soó; Platanthera bifolia f. humilior Zapal.; Platanthera bifolia f. latiflora (Drejer) Asch. & Graebn.; Platanthera bifolia f. major Zapal.; Platanthera bifolia f. multifoliolata Verm.; Platanthera bifolia f. nudicaulis Beck; Platanthera bifolia f. pervia (Peterm.) Soó; Platanthera bifolia f. rotundata Verm.; Platanthera bifolia f. trifoliata (Thielens) Pauca & Nyár.; Platanthera bifolia lusus quadrifolia (Peterm.) Soó; Platanthera bifolia lusus trifolia (Gaudin) Soó; Platanthera bifolia subsp. graciliflora Bisse; Platanthera bifolia subsp. latiflora (Drejer) Løjtnant; Platanthera bifolia var. brachyphylla Verm.; Platanthera bifolia var. carducciana (Goiran) Hallier & Wohlf.; Platanthera bifolia var. conferta Peterm.; Platanthera bifolia var. latiflora (Drejer) E.G.Camus; Platanthera bifolia var. laxa Peterm.; Platanthera bifolia var. microglossa Zapal.; Platanthera bifolia var. obtusifolia Schur; Platanthera bifolia var. pervia (Peterm.) Asch. & Graebn.; Platanthera bifolia var. quadrifolia Peterm.; Platanthera bifolia var. simonkaiana Soó; Platanthera bifolia var. spathulata Vuyck ex Verm.; Platanthera bifolia var. tenuiflora (G.Mey.) Thell.; Platanthera brachyglossa (Wallr.) Rchb.; Platanthera carducciana Goiran; Platanthera chlorantha f. lancifolia (Rohlena) Soó; Platanthera chlorantha var. wankelii (Rchb.) Nyman; Platanthera lancifolia (Rohlena) A.W.Hill; Platanthera major (Besser) Linding.; Platanthera montana var. lancifolia Rohlena; Platanthera pervia Peterm.; Platanthera satyrioides Rchb.f.; Platanthera schuriana Fuss; Platanthera solstitialis Boenn. ex Drejer; Platanthera solstitialis var. brachyglossa (Wallr.) Nyman; Platanthera solstitialis var. densiflora Drejer; Platanthera solstitialis var. latiflora Drejer; Platanthera solstitialis var. laxiflora Drejer; Platanthera solstitialis var. patula Drejer; Platanthera solstitialis var. pervia (Peterm.) Rchb.f.; Platanthera solstitialis var. trifoliata Thielens; Platanthera subalpina Brügger; Platanthera virescens K.Koch; Platanthera viricimaculata Kraenzl.; Platanthera wankelii Rchb.; Satyrium bifolium (L.) Wahlenb. [συν. της P. bifolia s.l.]; Sieberia bifolia (L.) Spreng. [συν. της P. bifolia s.l.]


Ελληνική κατανομή:
Νομός Αιτωλοακαρνανίας Νομός Αρκαδίας Νομός Γρεβενών Νομός Δράμας Νομός Ημαθίας Νομός Θεσσαλονίκης Νομός Ιωαννίνων Νομός Καρδίτσας Νομός Καστοριάς Νομός Κέρκυρας Νομός Κοζάνης Νομός Πέλλας Νομός Πιερίας Νομός Σερρών Νομός Τρικάλων Νομός Φλώρινας Νομός Φωκίδας Νομός Χαλκιδικής

Παγκόσμια κατανομή:
Northern Europe Middle Europe Southwestern Europe Southeastern Europe Eastern Europe Northern Africa Siberia Middle Asia Caucasus Western Asia China

Σημειώσεις είδους:

To WCSF (17/6/2015) αποδέχεται δύο υποείδη στο παρόν είδος - οι Ελληνικοί και Ευρωπαϊκοί πληθυσμοί ανήκουν στο τυπικό υποείδος. 

Αν και φαινομενικά μοιάζει με την P. chlorantha (Custer) Rchb., ξεχωρίζει εύκολα βάση της διάταξης των ήμι-γυρεομαγμάτων. Στο παρόν είδος, είναι παράλληλα (και ξεκινάνε από το πάνω μέρος του ανοίγματος του πλήκτρου), ενώ στις P. chlorantha (Custer) Rchb. και P. holmboei H.Lindb. συγκλίνουν προς τα πάνω, ξεκινώντας αριστερά και δεξιά από το άνοιγμα του πλήκτρου. 

Το υβρίδιο ανάμεσα στο παρόν είδος και την P. chlorantha (Custer) Rchb. (= P. × hybrida Brügger) μπορεί να είναι πιο κοινό και διαδεδομένο από ότι αναφέρεται στη βιβλιογραφία (Delforge, 2006; Bateman et al., 2009; Bateman et al. 2012).


English

WCSF (17/6/2015) accepts two subspecies in P. bifolia (L.) Rich. - Greek (as well as European) populations belong to the typical subspecies. 

Though superficially similar to P. chlorantha (Custer) Rchb., the present species has parallel hemi-pollinaria (they converge towards the top in P. chlorantha (Custer) Rchb. και P. holmboei H.Lindb.).

The hybrid between the present species and P. chlorantha (Custer) Rchb. (= P. × hybrida Brügger) may be more common and widespread than is usually reported in the literature (Delforge, 2006; Bateman et al., 2009; Bateman et al. 2012).


Βιβλιογραφία/References

Bateman R.M., K.E. James, Y.B. Luo, R.K. Lauri, T. Fulcher, P.J. Cribb & M.W. Chase, 2009. Molecular phylogenetics and morphological reappraisal of the Platanthera clade (Orchidaceae: Orchidinae) prompts expansion of the generic limits of Galearis and PlatantheraAnn. Bot. Vol.104(3): 431-445.

Bateman, R.M., K.E. James & P.J. Rudall, 2012. Contrasting levels of morphological versus molecular divergence between closely related Eurasian species of Platanthera (Orchidaceae) suggests recent evolution with a strong allometric component. New Journal of Botany, Vol.2(2): 110-148.


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική περιγραφή - protologue

εικονογράφηση που αναφέρεται στην τυπική δημοσίευση - illustration cited in protologue: fig. 7

λεκτότυπος - lectotype: Løjtnant, 1978. Feddes Repert. 89 : 14 


Σημειώσεις:

http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/2126154/1/Platanthera/bifolia/Linnaeus_Carl/Richard_Louis_Claude_Marie/specimen.php http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/192190/1/Platanthera/bifolia/Linnaeus_Carl/Richard_Louis_Claude_Marie/specimen.php http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/2068868/1/Platanthera/bifolia/Linnaeus_Carl/Richard_Louis_Claude_Marie/specimen.php http://www.greekorchids.gr/p_bifolia.htm