Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Pseudorchis |

Pseudorchis albida subsp. tricuspis(Beck) E.Klein

Pseudorchis albida subsp. tricuspis (Beck) E.Klein 2000, Phyton (Horn) 40: 143

Συνώνυμα:

* Gymnadenia albida var. tricuspis Beck [βασιώνυμο]; Bicchia albida var. tricuspis (Beck) E.G.Camus; Gymnadenia albida f. subalpina Neuman; Gymnadenia aschersonii Brügger ex M.Schulze; Leucorchis albida f. subalpina (Neuman) Soó; Leucorchis albida f. tricuspis (Beck) Soó; Leucorchis albida var. tricuspis (Beck) Schltr.; Pseudorchis albida var. tricuspis (Beck) Kreutz; Pseudorchis tricuspis (Beck) Landolt


Ελληνική κατανομή:
Νομός Δράμας

Παγκόσμια κατανομή:
Northern Europe Middle Europe Southeastern Europe Eastern Europe

Σημειώσεις είδους:

Πρόσφατη προσθήκη στην ορχεοχλωρίδα της Ελλάδας (Tsiftis & Antonopoulos, 2011). Οι Ελληνικοί πληθυσμοί ανήκουν στο παρόν υποείδος, που έχει τους λοβούς του χείλους σχεδόν ισομήκεις μεταξύ τους. Για περισσότερες πληροφορίες δες στη καταχώρηση του γένους (σύνδεσμος). 


English

This taxon is a recent addition to the orchid flora of Greece (Tsiftis & Antonopoulos, 2011). Greek populations belong to the present subspecies, which has lip lobes of almost equal length to each other. For more information see genus entry (link). 


  

Βιβλιογραφία/References

Tsiftsis, S. & Z. Antonopoulos, 2011. Pseudorchis albida: an enigmatic orchid of the Greek flora. J. Eur. Orch. 43 (4): 795 – 806.


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική περιγραφή – protologueΣημειώσεις:

http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/170653/1/Pseudorchis/albida/Linnaeus_Carl/Love_Askell_Love_Doris_Benta_Maria/specimen.php http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/51651/1////specimen.php