Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Spiranthes |

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. 1827, Fl. Gén. Env. Paris 2: 330

Συνώνυμα:

* Ophrys spiralis L. [βασιώνυμο]; Epipactis spiralis (L.) Crantz; Gyrostachys autumnalis (Balb.) Dumort.; Gyrostachys spiralis (L.) Kuntze; Ibidium spirale (L.) Salisb.; Neottia autumnalis (Balb.) Steud.; Neottia spiralis (L.) Sw.; Ophrys autumnalis Balb.; Serapias spiralis (L.) Scop.; Spiranthes autumnalis (Balb.) Rich.; Spiranthes autumnalis f. bracteata E.G.Camus; Spiranthes autumnalis f. oycoviensis Zapal.; Spiranthes autumnalis f. parviflora Soó; Spiranthes autumnalis var. major Rouy; Spiranthes autumnalis var. parviflora Schur; Spiranthes glauca Raf.; Tussacia autumnalis (Balb.) Desv.


Παγκόσμια κατανομή:
Northern Europe Middle Europe Southwestern Europe Southeastern Europe Eastern Europe Northern Africa Middle Asia Caucasus Western Asia

Σημειώσεις είδους:

Τα σπέρματα της Spiranthes spiralis (L.) Chevall., φυτρώνουν και μεγαλώνουν υπόγεια σαν μυκοετερότροφα για 8 χρόνια, χωρίς να βγάζουν φύλλα (Ziegenspeck 1936, σε Jacquemyn & Hutchings, 2010 - αν και αυτό θεωρείτε υπερβολική εκτίμηση από άλλους μελετητές, c.f. Rasmussen, 2008: 274-281).

Είναι κοινό φαινόμενο, το φυτό να μην βγάζει φύλλα για ένα χρόνο (ή και κάποια χρόνια) και να παραμένει σε λήθαργο (Jacquemyn & Hutchings, 2010). 

Γενικά λόγω του μικρού μεγέθους (σπάνια φτάνει τα 30 cm) και επειδή ανθίζει το φθινόπωρο, όταν όλα τα υπόλοιπα είδη της χώρας βρίσκονται σε λήθαργο, ο περισσότερος κόσμος το βλέπει σπάνια ανθισμένο. Τα φύλλα όμως είναι χαρακτηριστικά. 

Προτιμά ασβεστολιθικά εδάφη σε σταθερές φυτοκοινότητες (Jacquemyn & Hutchings, 2010) . 


English

Seeds of Spiranthes spiralis (L.) Chevall., are reported to germinate and grow underground as mycoheterotrophs (without forming leaves) for up to 8 years (Ziegenspeck 1936, in Jacquemyn & Hutchings, 2010 - though this is considered an overestimate by some authors, cf. Rasmussen, 2008: 274-281).

Plants may not sprout leaves for a year (or a few years) and hibernate over the normal growing season (Jacquemyn & Hutchings, 2010). 

Because plants are inconspicuous (when in flower they rarely exceed 30 cm), forming small, flat rosettes of leaves, and flowering occurs in late summer - early autumn when no other species in Greece is in flower, they may be unnoticed. 

This species prefers calcareous soils in stable plant communities (Jacquemyn & Hutchings, 2010). 


Βιβλιογραφία/References

Jacquemyn Η. & Μ.J. Hutchings, 2010. Biological Flora of the British Isles: Spiranthes spiralis (L.) Chevall. Journal of Ecology Vol.98: 1253–1267.


Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue

λεκτότυπος - lectotype: "Satyrion odoriferum": Baumann & al., 1989. Mitteilungsbl. Arbeitskr. Heim. Orchid. Baden-Württemberg 21 : 562