Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Orchis |

Orchis mascula subsp. speciosa (Host) Hegi

Orchis mascula subsp. speciosa (Host) Hegi 1909, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 1(2): 347

Συνώνυμα:

* Orchis speciosa Host [βασιώνυμο – nom. illeg.: μεταγενέστερο ομώνυμο]; × Orchidactyla pentecostalis (Wettst. & Sennholz) Borsos & Soó; × Orchidactyla speciosissima (Wettst. & Sennholz) Borsos & Soó; Androrchis ovalis (F.W.Schmidt) D.Tyteca & E.Klein; Orchis glaucophylla Kern.; Orchis mascula f. longifolia Landwehr; Orchis mascula subsp. signifera (Vest) Soó; Orchis mascula var. glaucophylla (Kern.) Nyman; Orchis mascula var. hostii Patze, E.H.F.Mey. & Elkan; Orchis mascula var. ovalis (F.W.Schmidt) Rchb.; Orchis mascula var. signifera (Vest) Steud. & Hochst. [nom. illeg.?]; Orchis mascula var. speciosa (Host) Mutel; Orchis ovalis F.W.Schmidt; Orchis pentecostalis Wettst. & Sennholz; Orchis signifera Vest; Orchis speciosissima Wettst. & Sennholz


Ελληνική κατανομή:
Νομός Ημαθίας Νομός Πιερίας

Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe Eastern Europe Caucasus

Σημειώσεις είδους:

Δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες για την πραγματική κατανομή του παρόντος υποείδους - η κατανομή του ακολουθεί θέσεις όπου έχει βρεθεί από μέλη του φόρουμ της ΕΕΦΟ. Για διαγνωστικά στοιχεία δες την καταχώρηση του τυπικού υποείδους - σύνδεση


English

We do not have enough information regarding this subspecies' distribution in Greece - distribution here follows the two positions where it has been reported by the GOS' forum members. For its differentiation in regard to the typical subspecies, see at that entry - link


 

Τεκμηρίωση ονόματος/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue

εικονογράφηση που αναφέρεται στη τυπική περιγραφή - illustration cited in protologue