Ελληνικές Ορχιδέες In Situ | Orchis |

Orchis spitzelii subsp. nitidifolia(W.P.Teschner) Soó

Orchis spitzelii subsp. nitidifolia (W.P.Teschner) Soó 1978, Bot. J. Linn. Soc. 76: 368

Συνώνυμα:

* Orchis patens subsp. nitidifolia W.P.Teschner [βασιώνυμο]; Androrchis prisca (Hautz.) D.Tyteca & E.Klein; Barlia prisca (Hautz.) Szlach.; Orchis prisca Hautz.


Ελληνική κατανομή:
Νομός Ηρακλείου Νομός Λασιθίου Νομός Ρεθύμνου Νομός Χανίων

Παγκόσμια κατανομή:
Southeastern Europe

Σημειώσεις είδους:

Αντικαθιστά το τυπικό υποείδος στη Κρήτη, όπως και η Orchis spitzelii subsp. cazorlensis (Lacaita) D.Rivera & Lopez Velez την αντικαθιστά στην δυτική μεσόγειο (WCSF, 15/6/2015). Άτομα του τυπικού υποείδους δεν βρίσκονται στη Κρήτη, οπότε η αναγνώριση δεν πρέπει να είναι πρόβλημα. 

Η μόνη πιθανή σύγχυση είναι με την O. sitiaca (Renz) P.Delforge, η οποία όμως έχει πολύ μακρύ πλήκτρο και διαφορετικό χείλος. Προσοχή χρειάζεται διότι από τις φωτογραφίες που έχουμε δει υπάρχουν υβρίδιά της με τις O. anatolica Boiss. και O. sitiaca (Renz) P.Delforge., αλλά η είσοδος του πλήκτρου (& στιγματική κοιλότητα) του υποείδους είναι χαρακτηριστική του είδους. 


English

This subspecies represents O. spitzelii Saut. ex W.D.J.Koch in Crete, in a similar way that O. spitzelii subsp. cazorlensis (Lacaita) D.Rivera & Lopez Velez represents it in W. Mediterranean (WCSF, 15/6/2015). Since members of the typical subspecies do not occur in Crete, there should be no problem with identification. 

It can be only confused with O. sitiaca (Renz) P.Delforge, which has a long spur and a differently shaped lip. From photographic material circulating, there are hybrids of O. spitzelii subsp. nitidifolia (W.P.Teschner) Soó with O. anatolica Boiss. and O. sitiaca (Renz) P.Delforge, however this subspecies' spur entrance (& stigmatic cavity) has the typical morphology of the species.  


Τεκμηρίωση είδους/Nomenclatural documentation

τυπική δημοσίευση - protologue

ολότυπος - holotypus


Σημειώσεις:

http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/119527/1/Orchis/patens/Desfontaines_Rene_Louiche/nitidifolia/Teschner_Walter_Paul/specimen.php http://orchid.unibas.ch/phpMyHerbarium/115542/1/Orchis/patens/Desfontaines_Rene_Louiche/nitidifolia/Teschner_Walter_Paul/specimen.php http://www.greekorchids.gr/or_prisca.htm